Författararkiv: Konst & Politik

Krönikan 18-19/12 2018. Nazismen inom polisen.

Världen: EU kom på måndagen överens om att begränsa koldioxidutsläpp från bilar med 37,5 procent det kommande årtiondet. Unionens 28 länder har under flera månader tvistat om hur strikta...

Krönikan 18-19/12 2018. Du måste kämpa för din frihet varje dag.

Världen: Pussy Riots Maria Aljochina har skrivit boken ”Riot Days” om gruppens aktioner sedan 2007. ”Du måste kämpa för din frihet varje dag, annars existerar den inte”. Och Riot days … Läs mer...

Krönikan 13-14/12 2018. Ut på gatorna!

Världen: Här är kraven som Gula väst-rörelsen fört fram: – Noll hemlöshet. – Ökad progressivitet i beskattningen. – Höjning av minimilönen från 1100 till 1300 euro netto. – Favorisering av …...

Krönikan 7-8/12 2018. Poliser hyllar Eric Thorells mördare.

Världen: Förnybart ersätter kärnkraft i Frankrike. Solkraften ökar rejält i Frankrike nu. Enligt regeringen finns det potential för 1 125 GW solenergi i Frankrike, jämfört med dagens 8 GW, säger...